Extra ALV 20 April over voortbestaan vereniging

Update: 4 April 2022

Beste leden en ouders,
Zoals in de eerdere berichtgeving kenbaar gemaakt, volgt binnenkort een Algemene Leden Vergadering.

Onderstaand de uitnodiging (zie ook menu Jaaragenda):
Datum: woensdag 20 april
Inloop: 19.45u
Aanvang 20.00u
Locatie: volgt 

Tijdens de ALV wordt er ook een voorstel voor nieuw bestuur gedaan, daarom zullen wij het waarderen als jij aanwezig bent! 

Geef s.v.p. via onderstaand email adres aan of jij erbij kunt zijn.
ALVaanmeldenUnlimitedElst@outlook.com 

Met vriendelijke basketbalgroet, 
Het bestuur

BV-Unlimited-Agenda-ALV-20-april-2022


Datum: 11 Maart 2022

In de noodbrief ‘toekomst vereniging Unlimited’, welke naar alle leden is verstuurd, is door het bestuur kenbaar gemaakt dat er een groot tekort is aan vrijwilligers die de club willen ondersteunen en dat hier verandering in moet komen.

Als je terug leest wat er in de noodbrief is gevraagd en je legt dat naast het aantal mensen dat zich
heeft opgegeven, dan kunnen wij niet anders dan de conclusie trekken dat er te weinig aanmeldingen
binnen zijn gekomen. Wij zien als bestuur om die reden geen toekomst naar het nieuwe basketbalseizoen.

Daarom hebben wij de volgende besluiten genomen:

 • Robbert (voorzitter) en Rianne (wedstrijdsecretaris) leggen hun de bestuursfunctie neer aan
  het einde van dit seizoen; dit zal na de laatste training zijn;
 • Wij als bestuur gaan niet meer op zoek naar toekomstige bestuursleden, trainers,
  scheidsrechters of andere vrijwilligers, tenzij die nog nodig zijn om dit seizoen af te maken;
 • Wij als bestuur zullen alleen nog beslissingen nemen die betrekking hebben op het afronden
  en netjes afmaken van dit seizoen;
 • Wij lassen per direct een ledenstop in; er zullen geen inschrijvingen meer mogelijk zijn vanaf
  vandaag, 10 maart 2022.

Dit lezende kun je afvragen of er nog bestaansrecht is voor onze basketballclub. Wij stellen daarom
als bestuur aan de leden voor om de vereniging op te heffen en dit te bespreken op een extra ALV op
20 april 2022. Wij gaan jullie nog 2 weken van te voren informeren hoe we dit gaan doen en wat dit
precies inhoudt.
Het is goed om te weten dat deze beslissing niet door het bestuur gemaakt wordt. Wij hebben hierin
een adviserende rol. Het besluit moet normaliter bij een vereniging genomen worden door 2/3e deel
van de leden op een Algemene Ledenvergadering als deze. We gaan onze statuten nog goed nalezen
hoe dit precies zit en hoe dit exact geregeld is voor onze club en komen daar zoals gezegd op terug.
Het is spijtig dat dit zo moet lopen maar wij zien geen andere optie meer.

Op de agenda van de ALV van woensdag 20 april 2022 (tijdstip en locatie nog nader te
bepalen) zullen tenminste de navolgende punten aan de orde komen:

 1. Ontbinding vereniging
 2. Benoeming Financiële Commissie

We hopen echter dat er in de tussentijd toch nog voldoende vrijwilligers zich zullen aanmelden.

Met vriendelijke basketbalgroet,

Robbert Sardjoe (voorzitter)
Rianne Tobben (webstrijdsecretaris)
Hans Epema (secretaris)

Deel dit bericht

Tags:

Meest bekeken

Sponsors