Functies binnen BV UNLIMITED

Wat doen onze vrijwilligers

BV UNLIMITED draait volledig op vrijwilligers. Om de leden te kunnen laten basketballen (trainen als ook wedstrijden spelen) zijn er heel wat vrijwilligers nodig. Deze pagina geeft inzicht welke functies we allemaal hebben en beschrijft kort wat zo’n functie inhoud.
De NBB heeft hiervoor ook een informatieve pagina. Als je wil weten wie die vrijwilligers zijn, dan kun je de meeste vinden bij Organisatie .

UNLIMITED helpen als Vrijwilliger? Graag!

BESTUUR

Voorzitter

De voorzitter verbindt vanuit beleid alle verschillende geledingen, commissies en bestuursleden binnen de club met elkaar door open, heldere en actieve communicatie. De voorzitter houdt rust en overzicht maar ziet ook de mogelijkheid om kansen te benutten die passen in de ambities van BV UNLIMITED. Ongeveer 1x per 6 weken hebben we een bestuursvergadering waarin we met elkaar bespreken waar we staan als club en wat we willen verbeteren. In de rol van voorzitter leidt je de vergadering. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt van de club (zowel intern als extern). Je wordt in deze functie ondersteund door een team gezellige vrijwilligers.

Tijdsindicatie: 3 tot 5 uur p/wk (bij hogere uitzondering meer)

Secretaris

De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de vereniging. Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Evenals het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van de vereniging. In de rol van secretaris ben je ook verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande e-mail/post, ben je contactpersoon van de NBB en de technische commissie. Je kunt in deze functie ondersteund worden door een algemeen bestuurlid die bijv. een groot deel van de administratie voor haar rekening neemt. 

Tijdsindicatie: 3 tot 5 uur p/wk (bij hogere uitzondering meer)

Wedstrijd secretaris

Het wedstrijdsecretariaat verzorgt de samenstelling van het wedstrijdschema en heeft hiervoor extern contact met de NBB en andere clubs als ook intern contact met de leden en vrijwilligers voor het inplannen van scheidsrechters, tafelaars en zaalwachters bij thuiswedstrijden.

Tijdsindicatie: 2 tot 4 uur p/wk (bij hogere uitzondering meer)

Penningmeester

Als penningmeester beheer je de geldmiddelen en stromen van de vereniging, draag je zorg voor de inning van de contributies en verzorg je de administratie van de overige inkomsten en uitgaven van de vereniging. Je brengt jaarlijks bij de ALV (en in de bestuurdersvergadering per kwartaal) de huidige financiële stand van zaken. Je bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen.

Tijdsindicatie: 2 tot 4 uur p/wk (bij hogere uitzondering meer)

Algemeen Bestuurlid

Als algemeen bestuurslid vervang je de secretaris bij diens afwezigheid of ondersteun je bij diverse (administratieve) taken, coördineer je activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en ben je als zodanig eindverantwoordelijk. Je onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies. Je levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur en onderhoud goed contact met de leden, ouders en externen. 

Tijdsindicatie: 2 tot 4 uur p/wk (bij hogere uitzondering meer)

UNLIMITED helpen als Vrijwilliger? Graag!

TEAMS

Om de leden te kunnen laten basketballen (trainen en wedstrijden spelen) heeft elk team een aantal vrijwilligers nodig voor de volgende functies

Trainer/Coach

De basketbaltrainer geeft aanwijzingen, verzint (gepersonaliseerde) oefeningen voor zijn/haar leerlingen en zorgt ervoor dat de leerlingen beter worden in deze sport. Het is aan de basketbaltrainer om op het niveau van elk individu in te spelen en de leerling in kwestie vanaf dit niveau beter te laten worden. Als trainer begeleid je elke dinsdag- en/of donderdagavond de spelers van UNLIMITED in een sporthal in Elst. Op dinsdagavond staan de trainingen in het kader van groepsvorming en wedstrijdvoorbereidingen. Op de donderdagavonden wordt er geoefend op persoonlijke doelen in zogenaamde stations. Op zaterdagen en soms op zondagen zijn de wedstrijden en daar kan je aanwezig zijn als coach. Opleiding tot trainer/coach volgen is mogelijk en aan te bevelen.

Tijdsindicatie: 3 tot 6 uur p/wk (bij hogere uitzondering meer)

Team manager

Als teammanager ben je het voornaamste aanspreekpunt voor ouders voorafgaand, gedurende en na afloop van het seizoen. Je bent het doorgeefluik naar trainers, coaches, ouders en spelers bij het verstrekken van alle informatie rondom het team. De werkzaamheden van een teammanager kunnen deels gedelegeerd worden en zijn onder andere:

  • Nieuwe leden welkom heten bij de vereniging/het team
  • Het reilen&zeilen binnen het team uitleggen aan ouders en (nieuwe) leden
  • Onderhouden van goed contact met de teamleden en ouders
  • Beheren van de groepsapp van het team
  • Opstellen en beheren van het rijschema voor uitwedstrijden
  • Afstemmen van zaken met de trainer of de technische commissie
  • Ondersteunen bij toernooien en wedstrijden bij Unlimited

Tijdsindicatie: 3 tot 5 uur p/wk

Scheidsrechter

Een basketbalscheidsrechter is een persoon die in een basketbalmatch de beide teams controleert op het navolgen van de regels en het overtreden van de regels bestraft. Bij basketbal zijn er twee of drie scheidsrechters op het terrein die worden ondersteund door twee tafelofficials. Voor basketbalwedstrijden zijn twee scheidsrechters nodig. Om te mogen fluiten heb je een diploma of licentie nodig, afhankelijk van het niveau van de wedstrijd. Leden/vrijwilligers van Unlimited kunnen gebruik maken van de kennis van Batouwe en meelopen om ervaring op te doen als scheidsrechter.

Tijdsindicatie: 2 tot 8 uur p/mnd (afhankelijk van beschikbare vrijwilligers )

Tafelaar

Goede tafelfunctionarissen zijn onmisbaar voor een wedstrijd. Als tafelfunctionaris ben je samen met de scheidsrechters verantwoordelijk voor een goeden vooral soepel verloop van de wedstrijd. Om te kunnen tafelen volg je eerst een cursus.
Wat doe je als tafelaar zoal?

  • Je houdt het wedstrijdformulier (o.a. scores en overtredingen) bij
  • Je zorgt voor het bijhouden en draaien van de beurtelings balbezit-pijl
  • Je houdt de tijd bij (veelvuldig pauzeren en weer starten van de tijd)

Tijdsindicatie: 2 tot 3 uur p/mnd (afhankelijk van beschikbare vrijwilligers)

Zaalwacht

De zaalwacht zorgt ervoor dat voor, tijdens en na de wedstrijd alles in goede banen wordt geleid en dat onze en bezoekende teams worden opgevangen en uitleg krijgen over de gang van zaken.

Tijdsindicatie: 2 tot 3 uur p/mnd (afhankelijk van beschikbare vrijwilligers)

UNLIMITED helpen als Vrijwilliger? Graag!

ACTIVITEITEN COMMISSIE

Een aantal keer per jaar zijn er, naast de basketbaltrainingen, nog extra activiteiten. Hierbij kan je denken aan een Halloween training, een sponsoractie en een jaarafsluiting. We streven ernaar om van elk team minimaal 1 ouder te hebben in de activiteitencommissie. Als lid van de activiteitencommissie organiseer je samen activiteiten binnen een vastgesteld budget en houden hierover contact met trainers en/of bestuur. Deze samenwerking kan per mail, app of een korte bijeenkomst. 

Tijdsindicatie: variabel, 2 tot 5 uur p/kwartaal (afhankelijk van geplande activiteit)

UNLIMITED helpen als Vrijwilliger? Graag!

COMMUNICATIE

UNLIMITED staat voor open communicatie. Daarnaast zijn we trots op onze club en dit laten we graag zien. Onze vrijwilligers zetten zich in op social media, de website, nieuwsbrieven en als vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is binnen de vereniging hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van spelers, ouders of andere vrijwilligers of de manier van omgang met elkaar. Iedereen binnen de organisatie kan bij de vertrouwenspersoon terecht: sporters, ouders, trainers, supporters, bestuurders, vrijwilligers, etc.  Meer info…

Tijdsindicatie: 2 tot 3 uur p/mnd (afhankelijk van meldingen)

Social media manager

Samen met het bestuur bepaal en optimaliseer je een social media strategie en voer je die ook uit, waarbij je zorgt dat UNLIMITED voldoende zichtbaar is op social media door wekelijks een of meerdere posts te plaatsen. Je stemt ook frequent content af voor onze website nieuwsberichten. 

Tijdsindicatie: 1 tot 2 uur p/wk (afhankelijk van aantal posts)

Webdesigner/-beheerder

De websitehebeerder zorgt voor het design en onderhoud van onze clubsite. Nieuwe informatie van het bestuur, redacteur of social media manager worden verwerkt in nieuwsberichten of op de overige informatie pagina’s gepost. 

Tijdsindicatie: 1 tot 2 uur p/wk

Redacteur

Als redacteur verzamel je informatie voor het FrontNieuws dat circa 4 keer per jaar wordt uitgebracht. Ook kun je bijdragen door berichten aan te leveren voor de clubsite nieuwsberichten en social media.

Tijdsindicatie: 2 tot 4 uur p/mnd

UNLIMITED helpen als Vrijwilliger? Graag!