Vertrouwenspersoon


Basketballvereniging UNLIMITED is een gezellige vereniging. We staan voor open communicatie en veiligheid. We delen feedback met elkaar op een positieve, opbouwende manier. We hebben een zero-tolerance beleid op ongewenst gedrag. Dat wil zeggen dat wanneer we merken dat er bv. gepest wordt, dit echt niet geaccepteerd wordt. We gaan z.s.m. het gesprek aan met de kinderen en ouders. Ondanks dat wij het gevoel hebben, een veilige club te zijn, vinden we het wel belangrijk om een vertrouwenspersoon binnen de club te hebben. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Vertrouwenspersonen van Basketballvereniging UNLIMITED

Tom
Hollander

Ik ben Tom Hollander, 45 jaar, getrouwd en vader van 3 kids waarvan Tygo op basketbal zit. Sinds 3 jaar ben ik trainer bij Unlimited. Eerst de u10 nu de u12.
Ik ben kind en jeugd GZ-psycholoog en sinds seizoen ’23-’24 één van de twee vertrouwenscontactpersonen binnen BV Unlimited. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten.
Als je twijfelt of het nodig is ons te benaderen, doe het dan vooral wel! Dan kijken we samen of en wat er nodig is.


Joyce
Gruijters

Ik ben Joyce, 38 jaar, getrouwd met Ben en moeder van Mike die ook basketbal speelt bij Unlimited. 
Als crisis pleegouders vangen wij jonge kinderen op met ernstige trauma’s en hierdoor ontstane gedragsproblemen. 
Ik ben sociaal en heb een luisterend oor voor iedereen.
Mocht ik iemand ergens mee kunnen helpen schroom dan niet en trek even aan de bel, dan kijk ik met je mee en komen we hopelijk samen tot een goede oplossing!Waar is de vertrouwenspersoon (niet) voor?

De vertrouwenspersoon is binnen de vereniging hét aanspreekpunt voor  voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen Unlimited-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Unlimited-verband en de betrokkene(n). 
Iedereen binnen de organisatie kan bij de vertrouwenspersoon terecht: sporters, ouders, trainers, supporters, bestuurders, vrijwilligers. 

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt of problemen ervaart over de manier van omgaan met elkaar binnen de club, jouw trainings- of competitieteam, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • Pesten en gepest worden
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een clubgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is

Taken van een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon…

 • Vangt de melder op die last heeft van ongewenste omgangsvormen
 • Zorgt voor voldoende veiligheid in het gesprek, zodat de melder zich vrij voelt om te vertellen wat er is gebeurd
 • Gaat samen met de melder op zoek naar feiten en maakt onderscheidt tussen feiten en ‘fictie’
 • Zoekt met de melder naar de meest optimale oplossing van het conflict
 • Zoekt met de melder naar een informele oplossing die bevredigend is voor melder, in die zin dat de melder weer ‘normaal’ mee kan doen
 • Staat in het oplossingsproces naast de melder (ondersteunt met zoeken naar een informele oplossing)
 • Bevestigt de melder in het feit dat het legitiem is om last te ervaren van bepaalde bejegeningen (waardoor melder zelf stappen/maatregelen durft te nemen)
 • Verwijst zo nodig naar een deskundige zoals een mediator, jurist, huisarts, bedrijfsarts, maatschappelijk werk of psychotherapeut
 • Verwijst naar en ondersteunt (bij strafbare feiten) de aangifte bij de politie

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

 • Van op de hoogte bent
 • Toestemming voor hebt gegeven

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Dus bij twijfel ?

Neem contact op en bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij hem/haar op de juiste plaats is.

Wil je contact met een vertrouwenspersoon?