Huisregels BV UNLIMITED

Wij streven naar een veilig sportklimaat, zodat iedereen zich welkom en thuis voelt bij BV UNLIMITED.

Veiligheid & Respect, Teamwork, Sportiviteit & Gezelligheid

Op basis van onze kernwaarden hebben wij gedragsregels vastgesteld en opgesplitst voor de vrijwilligers, spelers, ouders/verzorgers en toeschouwers, zodat iedereen die bij BV UNLIMITED betrokken is, weet wat wij van elkaar verwachten.

Voor het bestuur

Wij dragen zorg voor een veilige omgeving waarbinnen iedereen het beste uit zichzelf haalt.

Voor de trainers / teammanagers

Onze trainers en teammanagers maken zich hard voor een veilige, sportieve en gezellige sportomgeving en zijn hierin een voorbeeld.

Voor de spelers

Als speler van BV UNLIMITED heb je, naast het trainen, je ook aan een aantal taken en regels te houden.

Voor de ouders / verzorgers

Ouders hebben een belangrijke rol en voorbeeldfunctie.

Voor de toeschouwers

Supporters zijn altijd welkom! We willen er een leuke wedstrijd van maken met een veilige sfeer.

Vragen over de huisregels? Dat kan!

Huisregels voor Bestuur

Wij dragen zorg voor een veilige omgeving waarbinnen iedereen het beste uit zichzelf haalt.

Dit doen we door:

 • De kernwaarden tot vast onderwerp van gesprek maken op elke bestuursvergadering.
 • De dialoog aangaan met onze leden en andere betrokkenen bij de vereniging (zoals vrijwilligers, ouders en bezoekers) als de kernwaarden in het geding zijn.
 • In alle gevallen aanspreekbaar zijn.
 • Open te staan voor tips en suggesties.
 • We streven ernaar dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
  Een Verklaring Omtrent Gedrag instellen voor bestuurders, trainers, coaches en begeleiders.
 • Een vertrouwenspersoon binnen de vereniging te hebben. Deze is terug te vinden op de website.
 • De gedragscode met betrekking tot ‘Veiligheid en Respect’ onder de spelers, (assistent)trainers, vrijwilligers, ouders, toeschouwers en andere betrokkenen te verspreiden.
 • Een gesprekkencyclus door het jaar heen met (assistent)trainers en vrijwilligers waarbij de kernwaarden ook terugkomen.

Vragen over de huisregels? Dat kan!

Huisregels voor Trainers / Teammanagers

Onze (assistent)trainers en teammanagers maken zich hard voor een veilige, sportieve en gezellige sportomgeving en zullen hierin een voorbeeld zijn.

 • Het trainingsseizoen wordt gestart met het oog op teambuilding.
 • We creëren een veilige omgeving en sfeer in het team.
 • We hebben oog voor zowel de individuele spelers als het teambelang.
 • We ‘durven’ onze verantwoordelijkheid te nemen.
 • We gaan respectvol om met spelers, scheidsrechters en tegenstanders.

Dit doen we door:

 • Voorbeeld te zijn van op respectvolle en sportieve wijzen met spelers en anderen om te gaan.
 • Spelers aan te spreken als iemand zijn gedrag daar aanleiding toe geeft.
 • Aan het begin van het seizoen de gedragscode trainers-spelers met het team te bespreken.
 • Het ontwikkelen van teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander.
 • Het altijd opvolgen van het advies van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Ze nemen geen risico bij twijfel!
 • Medewerking te verlenen voor het aanvragen van een VOG.
 • Uit de kleedkamer van het team te blijven en indien bespreking daar toch nodig is, bij jeugdteams minimaal met 2 personen aanwezig te zijn.
 • Ervoor te zorgen dat sporters respectvol worden behandeld en door te voorkomen dat zij zich mengen in het privé leven van de sporter, meer dan nodig is voor het functioneren in het team.
 • Het zich onthouden van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de spelers (verbaal, nonverbaal of fysiek).
 • Het bespreken van ongewenst gedrag van spelers met hun ouders.
 • Indien de trainer gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon (de voorzitter van BV UNLIMITED).

Vragen over de huisregels? Dat kan!

Huisregels voor de Spelers

Als speler van BV UNLIMITED heb je, naast het trainen, je ook aan een aantal taken en regels te houden.

Algemeen:

 • Iedereen is welkom! Ongeacht leeftijd, gewicht, afkomst, motoriek of IQ. We accepteren en respecteren elkaar.
 • We basketballen allemaal voor ons plezier. We zijn dus ook altijd vriendelijk tegen elkaar.
 • Pesten wordt niet getolereerd! Wordt iemand gepest en je kunt zelf niet helpen? Licht je trainer, de vertrouwenspersoon of het bestuur direct in.
 • Vanaf de U12 worden spelers opgeleid tot tafelen. Iedere speler vanaf de U12 wordt ingezet bij thuiswedstrijden van de andere teams. Hiervoor komt een schema aan het begin van het seizoen.
 • Vanaf de U14 word je opgeleid tot scheidsrechter (fluiten). Iedere speler van de U16 wordt ingezet bij thuiswedstrijden van de andere teams. Hiervoor komt een schema aan het begin van het seizoen.
 • Jij bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van je zaaltaken (tafelen en fluiten). Kun je niet, dan regel je zelf een vervanger en geef dit ook door aan je trainer.

Tijdens de training:

 • Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden wordt geen alcohol gedronken en/of drugs genuttigd.
 • Zorg dat je op tijd in de zaal bent, je dient vóór het starten van de training omgekleed en gereed te zijn. Wil je (vooraf) nog even kletsen? Kom dan 10 minuten eerder!
 • Je meldt je op correcte wijze tijdig af voor training bij je trainer. Afspraak: minimaal 2uur voor de training via app of telefoon.
 • Zorg voor correcte kleding tijdens de training. Hieronder verstaan we broek en shirt en degelijke (basketball)schoenen. Draag geen sieraden en alles wat je niet af kan doen, dient afgeplakt te worden. Denk hierbij aan ringen, armbanden, piercings of oorbellen.
 • Je gaat respectvol om met je teamspelers en met de (assistent)trainers.
 • Je kent de spel- en gedragsregels.
 • Je speelt het spel volgens de spel- en gedragsregels.
 • Je haalt het beste uit jezelf in de basketball. Wees actief en betrokken tijdens de training. Er wordt inzet van je verwacht.
 • Je bent een team dus je gaat SAMEN voor de beste trainingen en prestaties.
 • Je ‘durft’ je eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • Zorg dat je de oefeningen tijdens trainingen zo goed mogelijk beheerst. Vraag je trainer voor eventuele tips of extra oefeningen.
 • Draag zorg aan het jou toevertrouwde materiaal van de vereniging zoals baskets en ballen.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor het netjes beheren van de sportzalen en kleedkamers.
 • Ruim je rommel op na trainingen en wedstrijden. Is iemand dit vergeten? Wijs deze persoon er dan op een vriendelijke manier op. Is de persoon in kwestie er niet meer? Ruim het dan zelf even op.
 • Onthoud: Iedereen is vrijwillig aan het werk voor jou!

Tijdens de wedstrijd:

 • Houd het wedstrijdschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet spelen en bespreek dit met je teamgenoten.
 • Kun je door andere belangrijke afspraken een keer niet deelnemen aan een wedstrijd? Zorg dan dat je trainer hiervan minimaal 1 week vantevoren van op de hoogte is i.v.m. de teamopstelling en wedstrijdaanmelding.
 • Zorg dat je op tijd bent. Vuistregel bij thuiswedstrijden is 30 minuten van tevoren aanwezig in de zaal i.v.m. omkleden en warming-up.
 • Zorg dat je weet hoe laat je moet verzamelen bij uitwedstrijden en wie (van de ouders) er rijdt.
 • Voorafgaand aan en na de wedstrijd voer je op aanwijzing van de scheidsrechter de “line up” uit. Geef je tegenstanders en scheidsrechters daarbij een hand.
 • Aanvaard, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en tafelaars. Als zij niet voor hun taak geschikt lijken, bespreek dit dan later met de trainer zodat hij dit binnen de vereniging verder kan bespreken en op verbetering kan aandringen.
 • Steek je hand op als een scheidsrechter jou een fout toekent.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en tafelaars niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren. Het bevordert het eigen spel zeker niet en waarschijnlijk werkt dit ook in je nadeel.
 • Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de trainer gediscussieerd. Een goed gesprek achteraf is beter.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. Bedank de tegenstander voor hun goede spel als je zelf de overwinnaar bent.
 • Neem na afloop van de wedstrijd jouw afval, bidons en overige spullen mee.
 • Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of een team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Onthoud: Iedereen is vrijwillig aan het werk voor jou!

Vragen over de huisregels? Dat kan!

Huisregels voor ouders / verzorgers

U als ouder / verzorger heeft een belangrijke rol en voorbeeldfunctie.

Dit doet u door:

 • Geef blijk van belangstelling door zoveel mogelijk mee te gaan naar wedstrijden.
 • Draag als vrijwilliger bij, want zonder vrijwilligers geen club! (zie vacatures)
 • Wees enthousiast. Positieve aanmoedigingen stimuleren uw zoon/ dochter en medespelers.
 • Laat het coachen over aan de trainer, dit voorkomt onduidelijkheid.
 • Leer uw kind zich sportief te gedragen tegenover zijn/haar tegenspelers, medespelers of scheidsrechter.
 • Leer uw kind beslissingen van de scheidsrechter te accepteren. Reageer dus ook zelf niet naar de scheidsrechter.
 • Goede sportschoenen voor uw zoon of dochter, bij voorkeur basketbalschoenen, verkleinen de kans op blessures.
 • Stel de trainer tijdig op de hoogte omtrent bijzondere omstandigheden aangaande uw kind(eren), die mogelijk van invloed kunnen zijn op zijn/haar functioneren binnen het team.
 • Mocht uw kind problemen hebben met teamleden of de trainer/coach, meld dit dan bij de trainer, het bestuur of de vertrouwenspersoon.
 • Stel u op de hoogte van alle informatie die u krijgt van BV Unlimited middels de groepsapp van het team, de website en het Frontnieuws.
 • Bij verhindering van uw kind bij training of wedstrijd, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de trainer.
 • Wij verwachten dat ouders/verzorgers die in het bezit zijn van een auto, per toerbeurt meerijden naar uitwedstrijden. Het is van belang dat u beschikt over een inzittendenverzekering. Natuurlijk gaan we ervan uit dat u verantwoord (rij)gedrag toont, u bent nu namelijk ook verantwoordelijk voor de kinderen van een ander. Als men om de beurt rijdt, is er altijd genoeg vervoer.
 • Tot slot gaat de wastas met wedstrijdkleding op toerbeurt mee met een speler. De teammanager maakt hier een schema voor zodat u weet wanneer u aan de beurt bent om te wassen. In de wastas vindt u de wasvoorschriften en een kledingoverzicht.

Vragen over de huisregels? Dat kan!

Huisregels voor toeschouwers

Supporters zijn altijd welkom! We willen er een leuke wedstrijd van maken met een veilige sfeer.

Dit doet u door:

 • Zich bekend te maken met de huisregels van de club en de (uit)locatie waar de wedstrijd plaats vindt.
 • Sportief gedrag te vertonen. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Rekening te houden dat de basketballers voor hun eigen plezier deelnemen aan het beoefenen van hun sport en niet voor het vermaak van de toeschouwers.
 • De teams vriendelijk en bescheiden aan te moedigen. U blijft ten allen tijden respectvol. Schelden op de scheidsrechter, coach, spelers of medetoeschouwers wordt dan ook niet toegestaan.
 • Elke beslissing van de scheidsrechter te respecteren.
 • Niet te schelden op de scheidsrechter, coach, spelers of medetoeschouwers wordt dan ook niet toegestaan. Het bestuur van BV UNLIMITED behoudt zich het recht om u te laten verwijderen van de tribune indien u zich hier niet aan houdt.
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor het netjes opruimen van de tribune en kantine. Een hapje en drankje nuttigen op de tribune is prima (neem de regels van de (uit)locatie wel in acht). Ruim daarna alstublieft wel de rommel op.
 • Lees i.v.m. het Coronavirus de actuele aanvullende huisregels (Klik hier)

Vragen over de huisregels? Dat kan!