Frontnieuws 2020-#1

Scheidsrechters + zaaltaken 2020

Klik hiernaast ook op: wedstrijdschema, scheidsrechters en zaaltaken

Nieuwe fluitisten bij U14

Vanaf half oktober tot en met half november hebben acht leden van U14 enkele partijtjes mogen fluiten bij U10 en U12.

Zo kunnen zij alvast leren en wennen aan het fluiten bij de lagere teams. Na wat aarzelingen (wellicht omdat zij het te eng vonden) kwamen de acht leden tot de ontdekking dat zij het wel aan konden. Geholpen door instructies van hun mentor.

Stijn (geheel links) als arbiter bij een partij van U12.


Gaandeweg kwamen zij er ook achter dat het toch niet zo moeilijk was en kregen zij ook meer zelfvertrouwen om de beslissingen te nemen diverse situatie tijdens een partij. Een goede zaak, want op zaterdag 23 november speelt U10 een toernooi in De Helster en dan moeten deze fluitisten het geleerde ook echt in de praktijk brengen.
Ik, als mentor, heb het volste vertrouwen in dat Dejan, Jens, Stijn, Jelte, Klaas, Danila, Anna en Sarah het goed gaan doen.

Paul, de mentor

Frontnieuws nr. 2 – 2019

Vloer van sportzaal Westeraam

Zoals eerder in diverse app-berichten is bekendgemaakt wordt de vloer van de sportzaal in Het Westeraam vervangen. Dat gebeurt in de maand oktober en wel pal voor de herfstvakantie tot en met de herfstvakantie.
Dit houdt in dat alle trainingen op donderdag 10 en 17 oktober in de zalen van Het Westeraam komen te vervallen.

Trainingen op 10 en 17 oktober in de sportzaal van Het Westeraam vervallen.

LET OP!!!
De trainingen op dinsdag 15 oktober in De Helster worden dan:
18.00 – 19.15 uur: U10 + U12 in Zaal 1.
19.15 – 20.30 uur: U14 in Zaal 1.
20.30 – 21.45 uur: U18 in Zaal 1.

Frontnieuws nr. 1 – 2019

Trainingstijden

Dinsdag De HelsterZaalTijdTrainer/coach
U12Zaal 118:00 - 19:15 uurDennis van Setten
U14Zaal 119:15 - 20:30 uurRené Meevis
U18Zaal 120:30 - 21:45 uurRobbert Sardjoe
Donderdag Westeraam
U10Zaal 118:00 - 19:15 uur Luuk van de Zand
U12Zaal 218:00 - 19:15 uurDennis van Setten
U18Zaal 119:15 - 20.30 uurRobbert Sardjoe
U14Zaal 219:15 - 20.30 uurRené Meevis

Jaarplanner – maandelijks

Huisregels BV Unlimited

Onze gedragsregels zijn gebaseerd op de kernwaarden:
Veiligheid en Respect.  
Dit zie je terug voor alle betrokkenen van onze vereniging.

Voor spelers

Als speler van BV Unlimited heb je naast het trainen ook een aantal algemene taken.

 • We zijn samen verantwoordelijk voor het netjes beheren van de sportzalen en kleedkamers.
 • Ruim je rommel op na trainingen en wedstrijden.
 • Is iemand dit vergeten? Wijs deze persoon er dan op een vriendelijke manier op.
 • Is de persoon in kwestie er niet meer? Ruim het dan zelf even op.
 • Je haalt het best uit jezelf in de basketbal.
 • Je bent een team dus je gaat SAMEN voor de beste trainingen en prestaties.
 • Je ‘durft’ je eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je kent de spel- en gedragsregels.
 • Je speelt het spel volgens de spel- en gedragsregels.
 • Je gaat respectvol om met je teamspelers en met de (assistent)trainers.
 • Je meldt je op correcte wijze tijdig af voor training bij je trainer. Afspraak: minimaal 2uur voor de training via app of telefoon.
 • Je meldt je op correcte wijze tijdig af voor een wedstrijd bij je trainer. Uiterlijk tijdens de laatste training voor de wedstrijd dien je door te geven als je niet aanwezig kunt zijn.
 • Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden wordt geen alcohol gedronken en/of drugs genuttigd.

Tijdens de training…

 • Zorg dat je op tijd in de zaal bent, je dient voor het starten van de training omgekleed gereed te zijn.
 • Zorg voor correcte kleding tijdens de training. Hieronder verstaan we broek en shirt en degelijke (basketbal)schoenen. Draag geen sieraden en alles wat je niet af kan doen, dient afgeplakt te worden. Denk hierbij aan ringen, armbanden, piercings of oorbellen.
 • Draag zorg aan het jou toevertrouwde materiaal van de vereniging zoals baskets en ballen.
 • Wees actief en betrokken tijdens de training. Er wordt inzet van je verwacht.
 • Zorg dat je oefeningen tijdens trainingen, zo goed mogelijk, beheerst. Vraag je trainer voor eventuele tips of extra oefeningen.

Tijdens de wedstrijd….

 • Houd het wedstrijdschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet spelen en bespreek dit met je teamgenoten.
 • Zorg dat je op tijd bent. Vuistregel bij thuiswedstrijden is 30 minuten van te voren aanwezig in de zaal i.v.m. omkleden en warming-up.
 • Zorg dat je weet hoe laat je moet verzamelen bij uitwedstrijden en wie (van de ouders) er rijdt.
 • Voorafgaand aan en na de wedstrijd voer je op aanwijzing van de scheidsrechter de “line up” uit. Geef je tegenstanders en scheidsrechters daarbij een hand.
 • Aanvaard, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en tafelaars. Als zij niet voor hun taak geschikt lijken bespreek dit dan later met de trainer zodat die dit binnen de vereniging verder kan bespreken en op verbetering kan aandringen.
 • Steek je hand op als een scheidsrechter jou een fout toekent.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en tafelaars niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren. Het bevordert het eigen spel zeker niet en waarschijnlijk werkt dit ook in je nadeel.
 • Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de trainer gediscussieerd. Een goed gesprek achteraf is beter.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes. Als je zelf de verliezer bent, bedank de tegenstander voor hun goede spel als je zelf de overwinnaar bent.
 • Neem na afloop van de wedstrijd jouw afval, bidons en overige spullen mee.
 • Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of een team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Onthoud: iedereen is vrijwillig aan het werk voor jou!

Verder:

 • We basketballen allemaal voor ons plezier. We zijn dus ook altijd vriendelijk tegen elkaar.
 • Iedereen is welkom! Ongeacht leeftijd, gewicht, afkomst, motoriek of IQ. We accepteren elkaar.
 • Pesten wordt niet getolereerd!
 • Wordt iemand gepest en je kunt zelf niet helpen? Licht je trainer, de vertrouwenspersoonof het bestuur direct in.
 • Vanaf de U12 worden spelers opgeleid tot tafelen. Iedere speler vanaf de U12 wordt ingezet bij thuiswedstrijden van de andere teams. Hiervoor komt een schema aan het begin van het seizoen.
 • Vanaf de U14 wordt je opgeleid tot scheidsrechter (fluiten). Iedere speler van de U16 wordt ingezet bij thuiswedstrijden van de andere teams. Hiervoor komt een schema aan het begin van het seizoen.
 • Jij bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van je zaaltaken (tafelen en fluiten). Kun je niet dan regel je zelf een vervanger.

Voor ouders

 • Geef blijk van belangstelling door zoveel mogelijk mee te gaan naar wedstrijden.
 • Wees enthousiast. Positieve aanmoedigingen stimuleren uw zoon/ dochter en medespelers.
 • Laat het coachen over aan de trainer, dit voorkomt onduidelijkheid.
 • Leer uw kind zich sportief te gedragen tegenover zijn/haar tegenspelers, medespelers of scheidsrechter.
 • Leer uw kind beslissingen van de scheidsrechter te accepteren. Reageer dus ook zelf niet naar de scheidsrechter.
 • Goede sportschoenen, bij voorkeur basketbalschoenen, verkleinen de kans op blessures.
 • Stel de trainer tijdig op de hoogte omtrent bijzondere omstandigheden aangaande uw kind(eren), die mogelijk van invloed kunnen zijn op zijn/haar functioneren binnen het team.
 • Mocht uw kind problemen hebben met teamleden of de trainer/coach, meld dit dan bij de trainer, het bestuur of vertrouwenspersoon;
 • Stel u op de hoogte van alle informatie die u krijgt van BV Unlimited. Op de website staat het wedstrijdprogramma en worden tevens andere activiteiten aangekondigd.
 • Bij verhindering van uw kind bij training of wedstrijd, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de trainer.
 • Wij verwachten dat ouders/verzorgers die in het bezit zijn van een auto, per toerbeurt meerijden naar uitwedstrijden. Het is van belang dat u beschikt over een inzittendenverzekering. Natuurlijk gaan we ervan uit dat u verantwoord rijgedrag toont, u bent nu namelijk ook verantwoordelijk voor de kinderen van een ander. Als men om de beurt rijdt, is er altijd genoeg vervoer.
 • Tot slot gaat de wastas met wedstrijdkleding op toerbeurt mee met een speler. De teammanager maakt hier een schema voor zodat u weet wanneer u aan de beurt bent om te wassen. In de wastas vindt u de wasvoorschriften en een kledingoverzicht.

Voor toeschouwers

Onze supporters hebben we hard nodig! We willen er natuurlijk een leuke wedstrijd van maken.

 • Ook jullie zijn verantwoordelijk voor het netjes opruimen van de rommel. Een hapje en drankje nuttigen op de tribune is prima (neem de regels van de (uit)locatie wel in acht). Ruim daarna altijd de rommel alstublieft op.
 • Jullie houden er rekening mee dat de basketballers voor hun eigen plezier deelnemen aan het beoefenen van hun sport en niet voor het vermaak van de toeschouwers.
 • Jullie respecteren elke beslissing van de scheidsrechter.
 • Jullie houden van aanmoedigen maar we blijven ten allen tijden respectvol.
 • Schelden op de scheidsrechter, coach, spelers of medetoeschouwers wordt dan ook niet toegestaan.
 • Het bestuur van BV Unlimited behoudt zich het recht om u te verwijderen van de tribune indien u zich hier niet aan houdt.
 • Kortom, zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Informatie over boetes/sancties

 1. Wees je ervan bewust dat de Nederlandse Basketball Bond diverse boetes toekent. Denk hierbij aan een foutief ingevuld sheet en een team dat niet op tijd afzegt. Als we daar allemaal alert op zijn kunnen we deze boetes voorkomen en scheelt dit de vereniging veel geld.
 2. Bij het niet uitvoeren van scheidsrechters/ tafeltaak, hanteert de club de volgende regel: niet op komen dagen of geen vervanging geregeld betekent dat de speler de volgende wedstrijd wel aanwezig moet zijn, maar niet opgesteld zal worden. De coaches zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Mocht het team niet in staat zijn om te spelen zonder deze speler, dient de sanctie te worden opgeschoven naar de eerstvolgende wedstrijd. De boetes die mogelijk opgelegd worden door de bond vanwege niet komen opdagen worden op de desbetreffende perso(o)n-(en) verhaald.
 3. Besef dat het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot schorsing of verwijdering opgelegd door het kader en/of de Nederlandse Basketball Bond.